Digital Heritage Design Workshop - Istanbul

W2.jpg

Mediated City Conference 4, Workshop 2: Digital Heritage Design Workshop

Kill the museum by design: a design approach for creation and sharing of information and narratives

Location: Studio-X Istanbul

Dates: 10-11 April, 2018

Champions: Serdar Aydın, Zeynep Özge Özdemir

Participants: Tuğçe Ayhan, Hatice Merve Babalı, Can Dağdelen, Esma Dolgun Dağdelen, Zümer Özbek

Workshop Synopsis

The focus of this event is to characterise glitches that occur as part of the photogrammetry process which is a 3D modelling method. In the modelling process, there are several determinants of photogrammetric production including transparency, brightness and subtlety between repetitive elements that can be relevant to the object(s) or device-related e.g. camera lens and shutter speed. Therefore, data transformation from 2D images to 3D objects frequently changes the message.

Photographs are converted into 3D sculptures with ‘errors’ or as we define ‘glitches’ that appear like holes or dislocation of pixel’s colour values. Such internal errors are potentially representative of a gap in knowledge where users must project their own conceptual understanding to complete it. Decentralisation of the artefact from its materiality, by tolerating glitches of the digital transcoding processes, leads us to evolution of means for stimulating the subjective performance of users whereby emotions and intertextual narratives can be represented.

The workshop shows how glitches (digital errors) are exploited to rather catalyse communication between the machine and the human. Game design techniques, such as positive and negative feedback mechanisms, are presented to demonstrate how glitches can be integrated to a digital interactive experience.

This workshop is built on three successful events as part of CAADRIA 2016 (Melbourne, Australia), CAADRIA 2017 (Shanghai, China) and Te Papa Talks 2017 (National Museum of New Zealand, Wellington, New Zealand). The event will be split in two days.


4. Mediated City Konferansı Atölye 2: Dijital Miras Tasarım Atölyesi

Altınbaş Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Architecture_MPS işbirliği ile düzenlenen 4. Mediated City Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının ikincisi, "Dijital Miras Tasarım Atölyesi" 10-11 Nisan'da yapıldı.

Atölye Özeti

Atölyenin amacı, üç boyutlu bir modelleme yöntemi olan fotometri sürecinde oluşan dijital hataların karakterini tanımaktır. Modelleme sürecinde objelere veya araçlara bağlı (kamera lensi, enstantane hızı vb.) olarak fotometrik üretimleri etkileyen saydamlık, parlaklık,  tekrar eden elemanlar gibi belirleyici unsurlar olmaktadır. Dolayısıyla iki boyutlu verilerin üç boyutlu objelere dönüşmesi sürecinde aktarılan mesajlar sıklıkla değişmektedir.

Fotoğraflar üç boyutlu objelere dönüştürülürken boşluklar veya piksellerin renk değerlerinin yanlış konumlandırılması gibi çeşitli dijital hatalarla karşılaşılır. Bu tip hatalar, kullanıcıların kendi bilgi birikimlerini ve kavramsal anlayışlarını ortaya koyarak çözümlenebilecek bir bilgi aralığını temsil etmektedir. Kod çevrimi sırasında oluşan dijital hatalara yaklaşım, eserin materyal niteliklerinden bağımsızlaşarak kullanıcıların öznel performanslarının aracılığıyla duyguların ve metinler arası anlatıların temsil edilme biçimlerinin dönüşmesine işaret etmektedir.

Bu atölye, dijital hataların makine ve insan arasındaki iletişimi nasıl etkilediğini sorguluyor.  Pozitif ve negatif geri bildirim mekanizmaları gibi oyun tasarım teknikleri tanıtılarak, dijital hataların sanal bir interaktif deneyimle nasıl bütünleştirilebileceğini tanıtıyor.

İstanbul’da aynı hat üzerinde yer alan 3 önemli tarihi su yapıları olan Taksim Maksemi ve Su Deposu (1732), Tophane Meydan Çeşmesi (1732) ve Karaköy Yolcu Salonu (1937)’nun dijital ortamda modellenerek özgün sunumlar şeklinde tekrar canlandırılması bu atölyede bir tasarım sorunsalı olarak ele alındı. Katılımcılardan bu üç yapının ‘voxel’ tarz modellerini birbirleriyle bağdaştırarak fotometrik modeller aracılığıyla bugünkü durumlarını sorgulayan ve tarihi miraslarının özüne sahip çıkan farklı yorumlar katmaları konusunda ortak bir çalışma yapmaları istendi. Fotometrik modeller basit ‘voxel’ temsillere ‘yama’lanarak farklı görsel zıtlık (contrast) oluşturarak katılımcılar aynı hat üzerinde yer alan bu yapıların ve bağlı oldukları su ögesini kaynağından alınarak ihtiyaç duyulan şehirsel alanlara taşınması fonksiyonunu hatırlatan hikâyeler oluşturuldu. Bunu yaparken su ögesi ve onun dinamikliği ve değişkenliği temel medya aracı olan fotoğrafın durağanlığına ve zamanı dondurma yeteneğine bir cevap olarak ele alındı.

Bu atölye çalışmasının temelleri, gerçekleştirilen üç başarılı etkinliğe; CAADRIA 2016 (Melbourne, Avusturalya); CAADRIA 2017 (Suzhou, Çin) ve Te Papa Talks 2017 (Ulusal Yeni Zelanda Müzesi, Wellington, Yeni Zelanda) dayanmaktadır.


Presentation Slides

Slayt1.JPG
Slayt2.JPG
Slayt3.JPG
Slayt4.JPG
Slayt5.JPG
Slayt6.JPG
Slayt7.JPG
Slayt8.JPG
Slayt9.JPG
Slayt10.JPG
Slayt11.JPG
Slayt12.JPG
Slayt13.JPG
Slayt14.JPG
Slayt15.JPG
Slayt16.JPG
Slayt17.JPG
Slayt18.JPG
Slayt19.JPG
Slayt20.JPG
Slayt21.JPG
Slayt22.JPG
Slayt23.JPG
Slayt24.JPG
Slayt25.JPG
Slayt26.JPG
Slayt27.JPG
Slayt28.JPG
Slayt29.JPG
Slayt30.JPG
Slayt31.JPG
Slayt32.JPG
Slayt33.JPG
Slayt34.JPG
Slayt35.JPG
Slayt37.JPG
Slayt38.JPG
Slayt39.JPG
Slayt40.JPG
Slayt41.JPG
This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

Slayt44.JPG
Slayt45.JPG
Slayt47.JPG
Slayt48.JPG
Slayt49.JPG
Slayt50.JPG
Slayt51.JPG
Slayt53.JPG
Slayt54.JPG
Slayt55.JPG
Slayt56.JPG
Slayt57.JPG
This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

Slayt59.JPG
Slayt60.JPG
This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

This slide has a video content. Please play it via the video embed above.

Slayt62.JPG
Slayt63.JPG
Slayt65.JPG
Slayt66.JPG
Slayt67.JPG
Slayt68.JPG
Slayt69.JPG
Slayt70.JPG
Slayt71.JPG
Slayt72.JPG
Slayt73.JPG
Slayt74.JPG
Slayt75.JPG